PRIVACYVERKLARING REGINA'S SPIRITUELE LIFE COACHING

Als u gebruik maakt van diensten die worden aangeboden door Regina's Spirituele Life Coaching dan vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en voor het versturen van verslagen en/of informatie betreffende het coachen. Het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens is van groot belang. Er worden verschillende gegevens voor verschillende doeleinden verwerkt. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden en met welk doel dit gebeurd. Wij raden u aan om deze privacy verklaring zorgvuldig te lezen. 

Wanneer u een e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat die berichten  bewaard worden. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een server van een derde partij. Deze gegevens zullen niet gecombineerd worden met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 

1. Een lijst met contactgegevens van personen die via de telefoon reageren: Dit kan zijn voor vragen of het maken van een afspraak voor Life Coaching, Kundalini Reiki behandeling of een reading. 

 

2. Mail verkeer: Hierbij worden gegevens tijdelijk opgeslagen. Afhankelijk van het onderwerp worden de mails direct of later verwijdert. Bijv. een persoon die Life Coaching krijgt blijft langer in het systeem staan in verband met het toesturen van verslagen, dan een persoon die slechts een vraag heeft. Zodra er geen mailverkeer meer nodig is wordt het mailadres verwijdert.

 

3. Gebruik van persoonsgegevens: Door onze diensten te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het afhandelen van betalingen en/of facturatie. Wij verwerken ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst is dit 7 jaar. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en wij zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Aan ons verstrekte gegevens: Als je gebruik maakt van diensten van Regina's Spirituele Life Coaching, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

* Naam en adres;

* Contactgegevens (zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres);

* Geboortedatum;

* Bankrekeningnummer

 

4. Bezoek website: Wij zijn vanzelfsprekend ge├»nteresseerd in de bezoekers van onze site, maar ip adressen worden niet gebruikt ter identificatie van personen. 

 

5. Persoonsgegevens: Regina's Spirituele Life Coaching mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Hiervoor dienen wij een wettelijke grondslag te hebben. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van AVG

* Toestemming van de betrokkene

* De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

* De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

* De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen.

 

6. Social Media en WhatsApp: Je kunt er voor kiezen om met ons in contact te komen via onze social mediapagina's zoals Facebook, Instagram of via WhatsApp. Wanneer je ons volgt op een van deze social media kanalen of contact met ons opneemt, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Op de gegevens die wij van je krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door jou verstrekte data. Lees daarom de privacyverklaring van het social mediakanaal door.

 

7. Gegevens inzien, aanpassen of  verwijderen: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Regina's Spirituele Life Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

8. Doeleinden: Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

9. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid: Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en/of typfouten worden voorbehouden. Wij streven ernaar om deze website zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De informatie op deze website kan zonder een voorafgaande waarschuwing gewijzigd of verwijderd worden. Regina's Spirituele Life Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud van de website. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van het gebruik van deze website. Eveneens ben je verantwoordelijk wanneer je gebruik maakt van de informatie die je op Regina's Spirituele Life Coaching vindt.

 

10. Wijzigingen in het privacybeleid: De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die wij verwerken kan wijzigen. Regina's Spirituele Life Coaching behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Wij adviseren dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 18-05-2018.